seznam členů skupiny deep purple

Členové Deep Purple

Hudba: Členové Deep Purple - Kdo prošel legendární sestavou?

Počátky a První Změny Začátky bývají těžké a nejinak tomu bylo i v tomto případě. Prvotní nadšení sice hnalo projekt kupředu, ale brzy se začaly objevovat první překážky. Nedostatek zkušeností a občas i odlišné představy o dalším směřování vedly k drobným třenicím. Ty se ale naštěstí podařilo překonat a z...