hudební styly 21 století

Hudební Styly 21 Století

Hudební styly 21. století: Od electra po hyperpop

století Století je časová jednotka, která se rovná 100 letům. Slovo „století“ pochází ze staroslověnského slova „stolietije“, které se skládá ze slov „sto“ a „leto“. V češtině se století označují řadovými číslovkami, například 20. století, 21. Pro označení období uvnitř století se používají...